Ilze Ronimois.

Reģ. nr.: 201173-11290
Adrese: Smiltenes novads, Grundzāles pagasts „Jaunlejasrudaci” LV-4713
Telefeons: 29420429

Sertifikāta Nr. 3041